büyük önerme

major premiss

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • büyük önerme — is., fel., man. Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • önerme — is. 1) Önermek işi 2) Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif 3) man. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye Birleşik Sözler açık önerme bileşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • büyük — sf., ğü 1) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz. Y. Z. Ortaç 2) Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram) Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • vargı — is., man. Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • majör — sf., Fr. majeur 1) Büyük, önemli 2) is., müz. Bir makam, bir akort veya bir aralığın oluşma biçimi 3) is., fel., man. Büyük önerme Birleşik Sözler majör gam forsmajör tambur majör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ön tasım — is., man. Vargısı başka bir tasımda küçük veya büyük önerme durumunda olan tasım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • küçük — sf., ğü 1) Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm. M. Ş. Esendal 2) Yaşı daha az olan Ortanca ve küçük ablalar ... beni,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KÜBRA — (Ekber in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük. * Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd i ekberin bulunduğu cümle (Bak: Hadd i ekber …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.